Menu

Offentlig byggerier/ Institutioner

2014

Rotunden - Thisted
Form: Fagentreprise.
Byggeår: 2014
Beskrivelse: Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 30 nye kollegieboliger på i alt 1000 m2, i 2 etager plus delvis kælder.

2013

Autismecenter Havkærparken
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2013
Beskrivelse: Projektet omhandler 36 boliger til autister og ligger i Tilst. Byggeriet er ca. 3000 bruttometer og ligger på en byggegrund der er ca. 10.000 m2.
Social- og sundhedsskolen i Thisted
Form: Totalentreprise
Byggeår: 2013
Beskrivelse: Projektering og opførelse af ny afdelingsbygning i Thisted.

2012

Ellekær - Ny klubhus
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2012
Beskrivelse: Klubhus til 90 børn. Bygningen udføres i lavenergi klasse 1 og er på 451 m2 for Aarhus Kommune.
SIK- Ombygning/renovering klubhus
Form: Hovedentreprise.
Byggeår: 2012
Beskrivelse: Ombygning/renovering af klubhus.
Standpromenade, Nr. Vorupør
Form: Hovedentreprise
Byggeår: 2012
Beskrivelse: Ny strandpromenade med opholdsareler til turister. Nuværende entreprise omfatter belægnings- og plantearbejder med følgende omtrentlige hovedmængder: - Insitustøbt beton belægning 1.800m2 - Insitustøbt trappeanlæg 120m2 - Insitustøbt terrænmurer 110 Ibm. - Trædæk 250 m2

2011

Durup Hallen
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Om- og tilbygning ca. 1000 m2.
Foreningsvejen, Klitmøller
Form: Hovedentreprise.
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Promenade og rampeanlæg 2000 m2 beton.
Fynbohus
Form: Hovedentreprise.
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Ombygning af eksisterende plejeboliger og serviceareal fra 16 etrumsboliger til 8 torumsboliger med eget badeværelse + en aflastningsbolig. Eksisterende opholdsstue ombygges til storkøkken. Tilbygning 16 torumsboliger eget badeværelse og fællesopholdesarealer og vaskeri på ca. 2000 m2.
Brovst Sogns Menighedsråd
Form: Hovedentreprise.
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Opførelse af ny sognegård, garage og værkstedsbygning. Ombygning af eksisterende præstegård.
Thisted Gymnasium
Form: Fagentreprise.
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Opførelse af ny multihalpå 1140 m2.
Børnehaven Kathøj
Form: Fagentreprise
Byggeår: 2011
Beskrivelse: Ny udebørnehave til ca. 50 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Etplans byggeri på ca. 507 m2 energiklasse 1 for Thisted Kommune.

2010

Børneby Ellekær
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Ny daginstitution for Århus Kommune på ca. 1100 m2.
Thyholm Børnehus
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Nyt børnehus i Hvidbjerg til 100 børn på ca. 1250 m2 for Struer Kommune.
Skive Stadion
Form: Hovedentreprise.
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Ny VIP rum på 200 m2, køkken, depot, toiletter, teknikrum, balkon samt udvidelse af tribune.
Asylcenter i Hanstholm
Form: Storentreprise.
Byggeår: 2010
Beskrivelse: Jord-, kloak-, og belægningsarbejde.

2009

Glarbjerghus
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2009
Beskrivelse: 34 ældreboliger og 15 boliger på i alt 4019 m2 til social, psykiatrisk botilbud for Randers Kommune

2007

Skyum Idrætsefterskole
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2007
Beskrivelse: Om- og tilbygning af efterskole på ca. 4.000 m2.
Plejecenter Rolstruplund
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2007
Beskrivelse: 48 ældreboliger med servicefaciliteter på i alt 3.400 m2 for Morsø Kommune.

2006

Plejecenter Vibedal
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2006
Beskrivelse: Ældrecenter på ca. 6000 m2 for Thisted Kommune.
Sygehus Nykøbing Mors
Form: Totalentreprise.
Byggeår: 2006
Beskrivelse: Sygehus ombygget til behandlerhus på 900 m2 for Viborg Amt.
Breum Ældrecenter
Form: Storentreprise
Byggeår: 2006
Beskrivelse: Ombygning på 1400 m2 samt tilbygning på 660 m2 for Sundsøre Kommune.
Plejecenter Enggården
Form: Storentreprise
Byggeår: 2006
Beskrivelse: Ny plejecenter på ca. 1200 m2 for Morsø Kommune