Menu

Hvad gør vi ?

Vi tilbyder at styre byggeprojektet på dine vegne i tæt samarbejde med alle parter i byggeprocessens faser, lige fra ide til drift.

 • Varetagelse af dine interesser enten hvor du ønsker at være aktiv partner eller hvor du foretrækker at bruge tid på egne forretningsområder.

 • Håndtering af kontakt til relevante myndigheder og indhentning af de nødvendige tilladelser.

 • Forventningsafstemning. Det er en æressag for Newcon at afdække det bedste byggeprojekt præcist tilpasset dit formål og dine rammer, så du har et realistisk overblik over hvad det koster og hvornår det er færdigt.

 • Konkretisering af rammerne for projektet, med klare mål, gennemarbejdede kalkulationer og beskrivelser af budgetter, kvalitetskrav og tidsplaner.

 • Vi er ”on site” når vi realiserer dit byggeprojekt.

   

Få det rigtige team, der sikrer overholdelse af budget og tidsplan.

 • Newcon besidder faglig ekspertise inden for alle byggeriets fag og facetter, herunder myndigheder, arkitekter, ingeniører, fagentreprenører og leverandører.

 • Newcon udfører nybyggeri og renovering af bolig- og erhvervsejendomme i hele landet.

 • Inden for hvert fag sammensætter vi (evt. i samråd med dig) det bedste team til netop din opgave – vi kender dem og de kender os. Sammen danner vi et professionelt hold, der ud over godt håndværk forbinder faglig stolthed med at levere projektet til aftalt kvalitet, tid og pris.

 • Godt købmandskab og en konstruktiv håndtering af de ændringer der måtte komme undervejs i projektet sikrer overholdelse af budget og tidsplan.